ขอนแก่น-เชียงราย

อีสานทัวร์ . ขอนแก่น-เชียงราย

อีสานทัวร์ เส้นทาง ขอนแก่น-เชียงราย ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • จุดจอดแพร่-สูงเม่น
 • ทางแยกร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่