ขอนแก่น-เชียงใหม่

อีสานทัวร์ . ขอนแก่น-เชียงใหม่

อีสานทัวร์ เส้นทาง ขอนแก่น-เชียงใหม่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • บ้านตาก
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด นาตาโพ
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่