เชียงใหม่-ขอนแก่น

อีสานทัวร์ . เชียงใหม่-ขอนแก่น

อีสานทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่-ขอนแก่น ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดแม่วะ
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด นาตาโพ
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • บ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดวังประจบ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด อ.กงไกรลาศ
 • จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม
 • จุดจอดบ้านสวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอด อ.เขาค้อ
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดบ้านหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • แยก อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอด อ.บ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่